Biaurelian

AURELIAN BIOTECH

LA COMPANYIA DE BIOHACKING AGROPEQUARI

Una nova mirada

davant de vells problemes

AURELIAN BIOTECH és una start-up de “biohacking inorgànic agropecuari” aportant solucions imaginables a la biologia agrícola i ramadera mitjançant components minerals d'origen natural, de manera senzilla i molt econòmica.

Evidentment, sòls, cultius i ramaderia no poden dur a terme aquest biohacking per si mateixos, llevat que el propietari o personal a càrrec utilitzi la tecnologia d'AURELIAN BIOTECH per descontaminar-lo.

AURELIAN BIOTECH posseeix una comunitat col·laborativa internacional des del 2019 per al desenvolupament dels serveis de biohacking enfocada principalment a agricultura i ramaderia, en la lluita pel canvi climàtic, i per la reducció dels gasos hivernacle.

La nostra MISSIÓ

El món ramader canviarà segons el coneixíem fins avui. L'avenç tecnològic que aporta BIAURELIAN® possibilitarà la desaparició de les olors i la contaminació de sòls i aqüífers.

El biohacking, compost per les paraules “biologia” i “hacking” és una pràctica el propòsit de la qual és l'acostament de la ciència a la ciutadania; traslladant els laboratoris de recerca als garatges o llars del públic general. Ara, aquesta pràctica fa un salt empresarial oferint solucions a problemes i necessitats no resoltes.

biohacking

Per què som NECESSARIS?

La principal diferència entre els purins i la resta d'excrements és que els primers tenen un contingut baix en matèria seca. Estan formats per desenes de components contaminants o perjudicials per al medi ambient, presentant principalment un excés important de nitrat (NO3-) i de fosfat (PO43-).

Tant el nitrogen com el fosfor són macronutrients, essencials per a la vida de les plantes, de manera que el seu excés provoca la proliferació de vida descontrolada, l'eutrofització de les aigües i un conjunt de problemes ambientals i econòmics.

Els nostres OBJECTIUS

Fi d'olors indesitjats

El biosilice aplicat als purins fan desaparèixer les olors de forma immediata i duradora, reduint els gasos d'efecte hivernacle en un 80% a la granja, i els nitrats amoniacals tan perjudicials per a la natura.

Adéu a la contaminació de l'aigua

Nitrats i fosfats queden integrats dins les cel·les del silici mitjançant la seva xarxa d'intercanvi iònic i adsorció de les molècules contaminants.

Menor emissió de gas en plantes d'assecatge de purins

La separació entre líquid i sòlid que aconseguim, sense mitjans mecànics, redueix l'assecatge de purins en un 80%, abaratint el procés depenent del gas i fent viables de forma natural les plantes de processament de purins.

Eliminació d'eutrofització en aigües

La gran capacitat d'adsorció natural permet que els contaminants d'aigua (ex. Mar Menor) puguin ser descontaminades/desnitrificades, permetent tornar ràpidament a la biota al seu estat natural, previ a la contaminació.

Descontaminació minera i metalls pesants

De sòls amb metalls pesants, basses d'oxidació i altres residus, (Ex. Mineria de Via de la Plata), permetent tornar els sòls a cultivables, o el seu repoblament.

Aurelian Biotech desenvolupa altres solucions inorgàniques amb continguts benèfics i ajuda als processos catalítics, amb capacitat de realitzar l'estimulació de la biota, l'ecosistema o l'entorn natural suficient com per restablir l'entorn benèfic de l'aigua, el sòl, la ramaderia, l'agricultura, l'aquacultura i, fins i tot, les indústries, llar i mascotes.

Disrupció: Canvi climàtic & Biaurelian

L'avaluació dels gasos d'efecte hivernacle i el seu potencial de mitigació passa per la gestió i la reducció de consum, però és més fàcil treballar per la catalització de les emissions amb pràctiques naturals que poden modificar de manera dràstica el panorama d'aportació sense necessitat de retallades productives de proteïna animal.

servicio de desnitrificación

Biohacking Inorgànic: Els sílices biotecnològics

Una dècada d'experiència biogeològica han donat com a resultat més de 120 minerals (principalment aluminosilicats) amb potencial biotecnològic a l'agricultura i la ramaderia, que permetran a AURELIAN BIOTECH donar solucions definitives a problemes estructurals agropecuaris, com ara per exemple, la contaminació produïda per les granges intensives, i la seva afecció a aigües i camps.

Previous
Next

AURELIAN BIOTECH inaugura el 2023 el primer servei global per a gasos efecte hivernacle, nitrats, olors i metalls pesants a les granges; lluitant contra el canvi climàtic, assegurant la vida industrial de la ramaderia, millorant la qualitat de vida de les cabanes pecuàries i dels ciutadans en general.
La disrupció està servida!


Félix Navarro – Biohacker Aurelian Biotech