Aurelian Biotech

Aurelian Biotech

AIGUA DE

REG I BOCA

ECOLOGICO

DETOX / DESEUTROFITZACIÓ / PH TDS

acuazel

ACUAZEL® ACUAZEL® Unidosi per a aigua de boca i reg és el producte de Biohacking natural que ajuda a la regeneració, activació probiòtica i millora de la salinitat de l'aigua de manera 100% natural.

Característiques

antes 1descontaminación de aguas

Dosi

(1) Recomanació:
– Xoc: 1 dosi per cada 1.500 m3
– Manteniment: 1 dosi per cada 4.000 m3

Usos

Estova l'aigua absorbint calci (Ca) i magnesi (Mg); redueix el clor (Cl); fa regular el ferro (Fe) i els nitrats (N) de les fonts d'aigua subterrànies. A més, elimina metalls pesants, toxines, ió amoni, químics, llevats, fongs i pesticides generant colònies bacterianes benèfiques.

Aplicació

Usar com a additiu dissolt en aigua, estès en superfície de l'embassament. Alternativament pot ser usat a la vora de l'embassament en pols i/o dosi de manteniment en fertirrigació de 1 dosi per cada 4.000m3.

ce

Reglàment UE 2021/1165 substàncies per a utilització en la producció ecològica. VEURE DECLARACIÓ DE CONFORMITAT.

ADQUIREIX-LO EN DISTRIBUÏDORS AUTORITZATS

Aquest web utilitza cookies per millorar la teva experiència de navegació