Aurelian Biotech

AURELIAN BIOTECH

BIOHACKING

NATURAL

BIOAURELIAN® és un additiu biotecnològic

amb més de 20 silicats minerals

Composició de l'additiu:

Pols de roca natural

0 μm
Micròmetres
* Patent P202230928
Silici
86%
Ferro
4%
Alumini
2%
Magnesi
1%
Sofre, Cobalt, Coure, Fòsfor, Manganès, Molibdè, Potasi, Titani, Vanadi i altres
5%

Característiques d'aplicació:

CABANYA APLICABLEAvícola, porcina, ovina, bovina, caprina, cunícola
OBJECTIU DE REDUCCIÓOLORS URBANS = 95%
GASOS D'EFECTE HIVERNACLE (GEI) = 80%
NITRATS CONTAMINANTS = 80%
FRACCIÓSeparació de fracció sòlida-líquida
TEMPS- Activació: 15 minuts
- Immobilització: 45 dies
DOSIFICACIÓSegons instruccions BIAURELIAN
APLICACIÓEmpolvorat uniforme en superfície.
No remoure ni fer aportacions posteriors a l'aplicació.