Biaurelian

FIN DEL ESTRÉS

EN PORCINOS

5/5

Reducció d'OLORS i NITRATS contaminants,

gasos d'efecte hivernacle i metalls pesants

BIAURELIAN® estimula el procés de reducció de nitrats fins a nitrogen molecular (gas, N2), mitjançant l'ús d'un additiu micronitzat d'origen natural aconseguint així la correcció del pH, biodisponibilitat, desinfecció i catalització de purins animals.

El servei integral de purins de BIAURELIAN® inclou les actuacions següents:

Subministrament BIAURELIAN® COMPLEX per a purins

Formació tècnica a personal de granja

Revisió periòdica per a millors pràctiques

Adaptació de solucions específiques

Monitorització social a la zona d'influència

Sinergia grups d'ecologia i medi ambient

Assistència en relacions comunitàries i CCAAs

GIS de granges desnitrificades BIAURELIAN®

COST ANUAL

+ TARIFA DE ALTA Y COSTES DE ENVÍO
0,95 POR PLAZA GANADERA DE CEBO
  • [PREU MÍNIM PER PORC 20-120KG]
TARIFA PLANA

BIAURELIAN® ofereix un
Certificat Oficial de
Granja Desnitrificada a les explotacions adherides

L'objectiu general de BIAURELIAN® suposa el següent:

eliminación de olores
0 %
Eliminació de les olors urbanes
nitrogeno
0 %
Eliminació del Nitrogen Contaminant i Metalls Pesats
gases
0 %
Reducció dels Gasos Efecte Hivernacle
liquid
0 DIES
Separació de LÍQUIDS i SÒLIDS, sense activitat addicional

10:03h

10:07h

10:09h

10:11h

10:13h

ejemplo activación de biaurelian

* Exemple d'activació del procés de desnitrificació